Преподаватели

Преподаватели

Група "Звездичка"

С. Илиева и А. Маринова

Група "Калинка"

Св. Димитрова и Т. Крекманова

Група " Слънчо"

Х. Живкова и Д. Николова

Гр. " Мечо Пух"

И. Любомирова и М. Филиповска

Гр. "Мики Маус"

П. Ценова и М. Андонова

Смесена група в с. Храбърско
Е. Фурнаджиева и Хр. Асенова

Учител по музика - Дияна Димитрова