II Група "Калинка"

II Група "Калинка"

II Група "Калинка"

Учителки: Светослава Димитрова

Теодора Крекманова

Леля Веска