Яслена група

Яслена група

Яслена група

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ:

Валентина Кръстанова

Стефка Алексиева

Лили  Стоянова

Помощник възпитатели

Даниела Теофилова

Наталия Тодорова